Sterk in de (her)inrichting van de openbare ruimte

Meer dan een Dienstverlenend Bureau
DB Infra ontwerpt en engineert totaaloplossingen voor al uw civieltechnische vraagstukken. Dat betekent dat u bij ons terecht kunt voor de uitwerking van een idee naar een pasklaar integraal ontwerp. Dat doen we niet alleen vanuit een civieltechnische insteek. Verkeerstechnische en landschapskundige ontwerpen met groenelementen behoren eveneens tot ons vakgebied.

DB Infra is gespecialiseerd in zowel bovengrondse als ondergrondse infrastructuur. U kunt ons dus ook inzetten voor het hydraulisch doorrekenen en dimensioneren van uiteenlopende rioleringsstelsels.

Van ontwerp tot en met revisie
Ons specialisme omvat de gehele cyclus die doorlopen wordt bij het inrichten of herinrichten van de openbare ruimte. Startend bij het uitzetten van eventueel sloop- of saneringswerk, vertalen wij vervolgens ideeën naar een ontwerp en werken deze uit in een technisch goed uitvoerbaar bestek. Na aanbesteding houden wij toezicht op de uitvoering en zorgen we voor nauwkeurige inmeting en revisieverwerking.

De samenwerking
DB Infra is een volwaardig projecten bureau dat zowel binnen als buiten de regio Achterhoek werkzaam is.
DB Infra is samen met CML gevestigd in Lichtenvoorde. DB Infra heeft een samenwerking met CML en StadLandWater, deze laatste is gevestigd in Goor. Hiermee bestrijken de drie bedrijven geheel Oost-Nederland. De combinatie van deze dienstverlening is ijzersterk. DB Infra is gericht op het aanbestedingsgereed maken van infrastructurele projecten. StadLandWater biedt eveneens civieltechnische werkvoorbereiding, maar ook toezicht op projectuitvoering en is bovendien specialist in het beheer van de openbare ruimte: wegen en riolering. In aanvulling hierop kan CML de volledige projectleiding en het projectmanagement inclusief directievoering verzorgen. Samen vormen we een krachtig totaal-concept.

Bovengronds en ondergronds
Dus heeft u plannen om bovengronds of ondergronds nieuwe infrastructuur te ontwikkelen? Of wilt u de huidige situatie verbeteren en daarom opnieuw inrichten? Neem dan contact met ons op. Bel 0544 393227 of stuur een e-mail naar info@db-infra.nl.